ρ (g/cm³) 1 level of measure ratio
1.32 2 sample size n 10
1.46 3 min 0.68
0.85 4 max 1.68
1.68 5 range 1
1.34 6 bins 5
1.22 7 width 0.2
0.68 8


1.11
Class upper limits Frequency f Relative frequency
1.09
0.88 2 0.2
1.4
1.08 0 0


1.28 3 0.3


1.48 4 0.4


1.68 1 0.110 1

8
9 shape Bimodal and skewed

10 number of brands Bimodal: two brands