Micronesian counting systems

Counting numbers from one to ten in the languages of Micronesia, from east to west. The spellings reflect that which was submitted by students.

IslandLanguage 12345 678910
KosraeKosraen sieluotoluahkosrlimekohsr ohnkohsritkohsralkosryucsinguhul
KosraeOld Kosraen sralotolanglum onitalyucsingucul
KosraeGiant sra kahro kahtor torpah tahsi re spah rere tire twasor soracng
KapingamarangiKapingamarangian dahiluadoluhaalima onohiduwaluhiwamadangaholu
PingalapPingalapese euriausilupahulimau weneuisuweluduaueisek
MwoakilloaMwoakilloan aouriaujiluhpahulimoau wonouijuhwaluduwoaueijek
PohnpeiPohnpeian ehuriausiluhpahioulimahu wenehuihsuwaludiwahueisek
ChuukChuukese ewruuunungatruwanunimwu wonufisuwanutiuengon
SatawalSatawalese eewruwouenuwfaaunimou onoufiwanuwtiwouseig
WoleaiWoleaian seewruwowseluwfauwliimwon wolouwfisuwwaluuwtiwouseig
YapWaabese Ta'areb/ rebL'agrowDalipAn ngegLal Nel'Me dalipMe rukMe rebRagag

Note: most of these languages do not have a number word for zero per se. When a quantity reaches zero it is "finished" or "gone" or said to be "nothing."

Additions, emendations, orthographic corrections can be submitted to: dleeling@comfsm.fm

MathLee LingCOMFSM